โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window