จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 4928 ลป ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ