ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาตำบลจางเหนือ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window