ฉีดพ่นเฝ้าระวังไข้เลือดออก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.จางเหนือ ดำเนินการฉีดพ่น เฝ้าระวังไข้เลือดออก พื้นที่กลุ่มเสี่ยง บ้านวังตม หมู่ที่ 5

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window