15 กรกฎาคม. 2563 นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.จางเหนือ ร่วมกับ รพสต., อสม., โรงเรียนบ้านนาแช่, โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ ผู้นำตำบลจางเหนือ และประชาชนในพื้นที่ เดินรณรงค์ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา