จัดเก็บเศษไม้บริเวณใต้สะพานและตัดหญ้าถนนสายหลักในพื้นที่

17 กรกฎาคม 2563 นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นำคณะพนักงาน อบต. พร้อมทั้งเจ้าพนักงานป้องกัน อบต.จางเหนือ ร่วมกันดำเนินการจัดเก็บเศษไม้บริเวณใต้สะพาน วัดนาแช่ และดำเนินการตัดหญ้าถนนสายหลัก ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ 👍👍👍👍👍ขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window