ประกวดราคาซื้อวัสดุใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window