ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัว ราษฎรหมู่ 4 และ หมู่ 6

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้ผู้กักตัว ราษฎรหมู่ 4 และ หมู่ 6

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window