เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และ นางสาวปรารถนา เครือคำ นักพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window