ดูงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่4 เทคอนกรีตเสาอาคารเอนกประสงค์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้ นายทินกร เปี้ยสาย ผู้ช่วยช่างฯ ดูงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านทาน หมู่ที่4 เทคอนกรีตเสาอาคารเอนกประสงค์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window