ประชุมหารือขออนุญาตใช้พื้นที่ ศปก.เพื่อสร้างวัด

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ พร้อมคณะบริหาร นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัด อบต.จางเหนือ ร่วมกับ เลขาเจ้าคณะอำเภอ คณะกรรมการวัด ผู้นำชุมชน (บ้านทาน และบ้านวังตม) ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ ศปก.เพื่อสร้างวัดบ้านทาน และวัดบ้านวังตม ณ ห้องประชุม อบต.จางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window