มอบถุงยังชีพ 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.จางเหนือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลจางเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมในระดับตำบลและศูนย์อำนวยการขจัดความ ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window