ประชาสัมพันธ์เทศบาลบ้านสา ราคากลางโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางมาลี การหมั่น -ลำห้วยแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก (จากบ้านนางมาลี การหมั่น -ลำห้วยแก้ว) หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window