ร่วมเป็นเกียรติงานแข่งขันกีฬา-กรีฑา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และนายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมเป็นเกียรติงานแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงเรียนจางเหนือ (จางเหนือเกมส์) ณ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window