บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ณ วัดพระบาทนางอย

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ณ วัดพระบาทนางอย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window