รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

22 พฤษภาคม ​2562 อบต.จางเหนือ, ร่วมกับ รพสต. บ้านกอรวก, รพสต.บ้านทาน,โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์, ร.ร. บ้านทาน, ร.ร. บ้านวังตม,  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ, คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านทาน ม 4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ ลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window