ตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้

23 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองผู้ไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง เข้าตรวจเยี่ยมบ้าน ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window