จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านนาแช่ – หัวสะพานบ้านม่วง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window