จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายบุญมี หล้าปาวงศ์ บ้านนาสันติราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window