องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๓ ปี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window