อบรมส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรและพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window