รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ประชาสัมพันธ์รณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน เพื่อให้ความรู้ตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการคัดแยกขยะ ณ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
” แยกขยะ = ลดขยะ “

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window