ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีและทำบัตร ATM ของธนาคารออมสิน โดยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีของธนาคารออมสิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดบัญชีและทำบัตร ATM ของธนาคารออมสิน โดยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีของธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ ท่านสามารถรับแบบตอบรับการเปิดบัญชี และส่งแบบตอบรับการเปิดบัญชีได้ที่ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านของท่านค่ะ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window