ลงพื้นที่ตรวจถนนสายไปโรงเรียนกอรวก ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เพื่อขยายไหล่ถนนและป้องกันตลิ่งพัง

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายธนภูมิ โถสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจถนนสายไปโรงเรียนกอรวก ร่วมกับ ส.อบต. หมู่ที่ 3 เพื่อขยายไหล่ถนนและป้องกันตลิ่งพัง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window