รับมอบ นม และ น้ำดื่ม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ รับมอบ นม และ น้ำดื่ม เพื่อมอบให้ผู้ป่วยโควิด และผู้กักตัวในพื้นที่ตำบลจางเหนือ ต่อไป สนับสนุนโดย หจก.เอสเทคนิคเซ็นเตอร์ และบริษัท อีซูซุ ลำปาง จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ขอเป็นตัวแทนประชาชนตำบลจางเหนือ ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาส นี้

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window