ร่วมกันพัฒนาและซ่อมแซมถนน

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือและเจ้าหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกันพัฒนาและซ่อมแซมถนน สายบ้านทาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window