ลงพื้นที่มอบ น้ำดื่ม และนม ให้ผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแช่ และ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎ์

วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่มอบ น้ำดื่ม และนม ให้ผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาแช่ และ หมู่ที่ 6 บ้านนาสันติราษฎ์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window