บริการเปิดบัญชีธนาคาร ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์

วันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะบริการเปิดบัญชีธนาคาร ให้กับประชาชนทั่วไป และผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ เพื่อความสะดวกในการรับเงินเบี้ยยังชีพ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window