ลงพื้นที่ ติดป้ายรณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

วันที่ 5 เมษายน 2565
นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ ติดป้ายรณรงค์ป้องกันหมอกควันไฟป่า แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window