ให้บริการตรวจสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมคณะบริหาร และข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริการส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมอำนวยความสะดวก การให้บริการตรวจสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window