ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการดำเนินงานของ ศพด. อบต.จางเหนือ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายก อบต.จางเหนือ พร้อมคณะบริหาร นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัด อบต.จางเหนือ และ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จางเหนือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้การดำเนินงานของ ศพด. อบต.จางเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window