ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window