ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมเปลี่ยน เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บว 2070 ลป ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window