โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางไปวัดพระบาท หมู่ที่ 7

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายทางไปวัดพระบาท หมู่ที่ 7 โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านจางเหนือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ มฐบร.106/53 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window