โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านนาแช่ หมู่ที่ 6 จำนวน 166 ฝา

โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านนาแช่ หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.50 เมตร จำนวน 166 ฝา ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window