โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแช่ – บ้านช้างกลิ้ง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแช่ – บ้านช้างกลิ้ง (ลป.ถ.46-006) บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window