ซ่อมแซมหัวสะพาน. (ทางไป. รร กอรวกพิทยาสรรค์)

กิจกรรม. อบต. จางเหนือ.
ประจำวันศุกร์ที่ 19. มีนาคม. 2564
ซ่อมแซมหัวสะพาน. (ทางไป. รร กอรวกพิทยาสรรค์). บ้านกอรวก. หมู่ที่ 3.
ทำความสะอาดรางระบายน้ำ. สำนักงาน อบต จางเหนือ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก.
สามัคคี. คือ พลัง. อบต จางเหนือ ร่วมใจ. พัฒนาจางเหนือ. ให้น่าอยู่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window