พัฒนาวัดบ้านวังตม

อบต. จางเหนือ. ร่วมกับ. ผู้นำ และชาวบ้าน. บ้านวังตม. พัฒนาวัดบ้านวังตม. พัฒนาวัดสถานปฏิบัติธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทาง 5. ส.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window