การออกดับไฟป่า ณ ม่อนแจ่ หมู่ที่ 2​ ตำบลจางเหนือ

นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือออกดับไฟป่า ณ ม่อนแจ่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window