จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินป้องกันตลิ่งพังบริเวณทางเข้า บ้านนาฮ่อง – บ้านม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window