โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.อดุล กันธิดา นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้กองการศึกษาและวัฒนธรรม จัดโครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window