จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประกิต หล้าวงศ์ หมู่ที่ ๓ บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window