จ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ผลงานหรือกิจกรรมของอบต. และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window