รณรงค์ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่ 1  และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.จางเหนือ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านปงแท่น, รพสต.บ้านปงแท่น, อสม.บ้านปงแท่น และประชาชนในพื้นที่ เดินรณรงค์ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพื้นที่บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window