ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมตลิ่ง ข้างบ้านนายจรัญ อุ่นเรือน บ้านทาน หมู่ที่ 4 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window