ประชาสัมพันธ์เทศบาลบ้านสา ราคากลางโครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอินจันทร์ เป็นต้น – บ้านนายสิงห์คำ เป่าพิษ) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายอินจันทร์  เป็นต้น – บ้านนายสิงห์คำ เป่าพิษ) หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window