ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านสา ราคากลางโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต (จากบ้านนายจตุพล กลิ้นฟุ้ง – บ้านนายเจน เป็นปึก) หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ดาดลำเหมืองคอนกรีต (จากบ้านนายจตุพล กลิ่นฟุ้ง –  บ้านนายเจน เป็นปึก) หมู่ที่ 3  บ้านสาแพะ  ตำบลบ้านสา  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window