ร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านนาแช่

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ และนายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านนาแช่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window