ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านนาแช่

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านนาแช่

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window