ตรวจเยี่ยมและมอบพัดลมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ มอบหมายให้นายปราโมทย์ บุญสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้ออกตรวจเยี่ยม และมอบพัดลม ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window